Waarom een vooroverleg of principeverzoek?

Als ondernemer of projectontwikkelaar zit u vaak boordevol met enthousiaste plannen. U wilt graag een leegstaand pand herbestemmen of een locatie herontwikkelen. U ziet het eindresultaat al voor u. Die plannen vallen echter niet altijd in goede aarde bij de gemeente. Weg is uw enthousiasme. U kunt dit voorkomen door eerst op een informele manier in overleg te treden met de gemeente. Het beste instrument daarvoor is een ‘verzoek om vooroverleg’. Dit wordt ook wel een conceptaanvraag of principeverzoek genoemd. Deze fase levert in een vroeg stadium duidelijkheid op.

Via een verzoek om vooroverleg kunt u op hoofdlijnen een idee krijgen hoe de gemeente over uw plan denkt. Uw plan wordt door een ambtenaar getoetst aan ruimtelijk beleid en aan regelgeving. Daarna volgt een principebesluit. Is het een positief principebesluit dan kunt u vervolgens een formele aanvraag om een omgevingsvergunning of herziening van het bestemmingsplan indienen.

Dien een professioneel principeverzoek in
Verzoeken die worden onderbouwd met vijf zinnen en een zelfgemaakte tekening leveren vertraging en ergernis op bij de ambtenaar. Het is belangrijk om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen waaruit blijkt dat het plan kans van slagen heeft. In het verzoek moet de toets aan wetgeving en gemeentelijk beleid goed verwoord zijn. In het algemeen geldt: hoe beter het verzoek is onderbouwd, hoe groter de kans op succes.

Wij helpen u graag met het verzoek om vooroverleg.
Naast een uitgebreide gemeentelijke ervaring – we weten hoe ambtenaren bij de gemeente een dergelijk verzoek beoordelen – hebben we specialistische juridische kennis.

Uiteraard kunnen wij u ook helpen met de vervolgfase, zoals het opstellen van een onderbouwing voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) of (TAM-) omgevingsplan.