De Omgevingswet, stand van zaken

De nieuwe Omgevingswet integreert 26 wetten en zal naar verwachting in 2018 worden ingevoerd. Tot die tijd verandert er niets en blijft de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing als het gaat om wettelijke kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees verder