Wanneer uw initiatief (een gewenste activiteit en/of functie) in strijd is met het Omgevingsplan, en niet binnenplans kan worden afgeweken, is een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (hierna: BOPA) aanvraag vereist. Dit is een activiteit waarvoor in het Omgevingsplan is bepaald dat het niet toegestaan is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten. Er is dus sprake van een strijdigheid met het Omgevingsplan, waardoor afwijken noodzakelijk is.

De aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) zal een uitgebreide motivering moeten bevatten, welke vergelijkbaar is met de ruimtelijke onderbouwing uit de Wro (Wet ruimtelijke ordening – vorige wetgeving) als onderdeel van een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag. De motivering van een BOPA heeft echter een bredere reikwijdte, aangezien getoetst wordt aan het criterium van een gezonde fysieke leefomgeving. Planruimte kan deze onderbouwing voor u opstellen. 

In de onderbouwing komen in zijn algemeen de volgende onderdelen aan bod:

  • Beschrijving van het project;
  • Motivering van huidige functie versus toekomstige/gewenste functie;
  • Beschrijving van en toets aan relevant rijks-/provinciaal- en gemeentelijk beleid;
  • Toets aan aspecten van de fysieke leefomgeving;
  • Aantonen dat het bouwplan/project uitvoerbaar is.

De inhoud van deze onderbouwing als onderdeel van een BOPA-aanvraag wordt specifiek afgestemd op de ontwikkelingswens uw als de initiatiefnemer. Planruimte kan de BOPA-aanvraag ook voor u begeleiden. Ook kan Planruimte de eventueel benodigde omgevingsonderzoeken voor u uitvoeren en/of begeleiden.

Gesplitste aanvraag
Het is mogelijk om uw BOPA-aanvraag op te splitsen in enerzijds de vergunning voor het strijdig gebruik met het Omgevingsplan, en anderzijds de vergunning voor bijvoorbeeld de activiteit bouwen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Waarom kiezen voor Planruimte?
Het opstellen van een onderbouwing is specialistisch werk. Planruimte heeft veel ervaring in het vervaardigen van professionele onderbouwingen. Hierbij kijken we goed welke onderzoeken echt noodzakelijk zijn om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Een ander voordeel is dat wij geen grote overhead hebben zoals grote adviesbureaus. Hierdoor kunnen wij binnen zeer korte tijd, tegen lage kosten en met een persoonlijke benadering een uitstekende onderbouwing opleveren. Tot slot zijn wij goed bekend met de werkwijze van diverse gemeenten en kennen wij de gemeentelijke processen en procedures als geen ander. Hierdoor verloopt de communicatie tussen de gemeente en u als initiatiefnemer soepel.

Kortom wij helpen u graag om binnen korte tijd en voor een aantrekkelijk tarief een goede  onderbouwing op te stellen.