In de Structuurvisie Lemsterland, poort van Fryslân zijn de ontwikkelingen binnen de gemeente Lemsterland voor de komende 10 jaar en zelfs voor de nog wat langere termijn – in beeld gebracht.

Eerst is een analyse van huidige situatie gemaakt. Hierbij zijn sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen voor het gebied benoemd. Daarnaast is een visie voor 2020 met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma opgesteld. De structuurvisie zal uiteindelijk concreet worden vertaald in de bestemmingsplannen. Hierbij blijven de kernwaliteiten van Lemsterland behouden. Hierbij gaat het om aantrekkelijke woonconcepten, rust, ruimte, open landschappen, water met mogelijkheden voor natuur en recreatie en een uitstekende ligging ten opzichte van weg en water, ook voor bedrijven.

lemsterland foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het plan op www.lemsterland.nl

Bel voor meer informatie 0629322839 of stuur een e-mail naar info@planruimte.nl.