Bestemmingsplan Woonwijken,
Gemeente Zwartewaterland

De geldende bestemmingsplannen van de woonwijken in de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend.  Verouderde bestemmingsplannen maken het moeilijk ongewenste ontwikkelingen te weren en gewenste ontwikkelingen te faciliteren.

Met het bestemmingsplan ‘Woonwijken Zwartewaterland’ zijn in totaal 12 plannen van diverse woonwijken in de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis geactualiseerd.

zwartewaterland-verbeelding

Bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bel voor meer informatie 0629322839 of stuur een e-mail naar info@planruimte.nl.