Bestemmingsplan MFC Stadshagen Gemeente Zwolle

Kinderopvang Eigen Wijs en Jansen Vastgoed hebben het initiatief genomen om aan de Werkerlaan te Zwolle een Multifunctioneel Centrum (MFC) te realiseren.

Het MFC zal onderdak bieden aan kinderopvang en diverse sociaal-, maatschappelijke- en culturele functies. Met het bestemmingsplan MFC Stadshagen wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor het realiseren van het centrum met de bijbehorende parkeervoorzieningen.

verbeelding MFC Stadshagen

Bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bel voor meer informatie 0629322839 of stuur een e-mail naar info@planruimte.nl.