Bestemmingsplan Brandweerkazerne Winsum, Gemeente Winsum

De gemeente Winsum is voornemens een nieuwe brandweerkazerne in het zuiden van de dorpskern van Winsum te realiseren. Met het bestemmingsplan wordt de beoogde bouw van de nieuwe brandweerkazerne juridisch mogelijk gemaakt.

bp winsum

Bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bel voor meer informatie 0629322839 of stuur een e-mail naar info@planruimte.nl.