Planruimte is een dynamisch adviesbureau met ruim 15 jaar ervaring dat gespecialiseerd is in het opstellen van visies, ruimtelijk beleid, principeverzoeken, haalbaarheidsstudies, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen.

Samen met overheden, ontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, (landschaps)architecten en andere vakspecialisten werken we aan het mooier maken van Nederland.

Planruimte is aangesloten bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).


Gerben Enserink

Senior adviseur ruimtelijke ordening
tel: 06-23922839
e-mail: info@planruimte.nl

Mijn naam is Gerben Enserink. Ik ben al ruim 15 jaar werkzaam als planoloog in de ruimtelijke ordening. Mijn ambitie ligt bij integrale ruimtelijke projecten waar ik mijn creativiteit en enthousiasme kan inzetten om samen met u het project tot een succes te maken.

Naast mijn werk als zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening via mijn bureau Planruimte ben ik werkzaam als senior beleidsadviseur bij de gemeente Haarlemmermeer en ruim 5 jaar als senior adviseur ruimtelijke ordening (a.i.) bij de gemeente Alkmaar.

Werkervaring

Gemeente Haarlemmermeer

Functie: senior adviseur ruimtelijke ordening

Ik heb voor de gemeente Haarlemmermeer o.a. aan de volgende projecten gewerkt:

 • Diverse grootschalige bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan De Liede (gezoneerd bedrijventerrein), het bestemmingsplan Badhoevedorp-Lijnden Oost (grootschalige herontwikkeling van Badhoevedorp i.v.m. omlegging A9), het bestemmingsplan Park 21 (1.000 ha leisure en recreatie) en het bestemmingsplan Schiphol Trade Park (170 ha logistiek bedrijventerrein);
 • herontwikkeling stationsgebied (circa 15.000 woningen);
 • herontwikkeling Bennebroekerdijk, Cruquius (1.000 woningen);
 • dorpsuitbreiding Cruquius -Zwaanshoek (3.000 woningen);
 • dorpsuitbreiding Nieuw-Vennep West (4.500 woningen);
 • Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer (vestigingsbeleid voor datacenters als eerste gemeente in Nederland);
 • Regionale Hotelstrategie Haarlemmermeermeer 2019-2022 (vestigingsbeleid voor hotels in Haarlemmermeer)
 • Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout (transformatie 100 ha glastuinbouwgebied);
 • Visie Buitenkaag 2040 (transformatie van 10 ha glastuinbouwgebied);
 • Duinpolderweg;
 • Herstructurering zuidelijke onderdoorgang NS Station Hoofddorp.

Gemeente Alkmaar (a.i.)

Functie: senior adviseur ruimtelijke ordening

 • Het begeleiden van diverse grootschalige bestemmingsplannen waaronder: het bestemmingsplan Landelijk gebied, het Parapluplan Parkeren en het bestemmingsplan Kleine Kernen Noordeinde.
 • Het begeleiden van diverse locatie bestemmingsplannen kleinschalige woningbouwprojecten: Kennemerstraatweg 215, Noordervaart 58, Groeneweg 74, Wijzigingsplan Westdijk 30, Wijzigingsplan Noordervaart 45, Kerkstraat 14 De Rijp, SOED Vroonermeer Noord.
 • Bestuurlijke advisering over diverse ruimtelijke initiatieven.
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken waaronder, diverse B&W nota’s en raadsvoorstellen en Nota van zienswijzen.