Het goed inschatten van de mogelijkheden en risico’s van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is niet eenvoudig. Wetgeving en het beleid van de overheid is vaak complex. Ook is vaak op voorhand niet helder of een project financieel mogelijk is. Planruimte zorgt in deze situaties voor helderheid door het verrichten van een planologische haalbaarheidsonderzoeken.

Planruimte toetst de haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven door analyse van het bestemmingsplan, rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid en relevante milieuwet- en regelgeving. Wij hanteren hierbij een snelle en pragmatische aanpak.

De eerste stap is een globaal haalbaarheidsonderzoek op basis van reeds beschikbare informatie.  Het onderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van uw initiatief. Indien blijkt dat er sprake is van grote planologische belemmeringen zullen wij u adviseren over de mogelijkheden om het plan aan te passen.  Uit de eerste scan blijkt ook of nader milieuonderzoek noodzakelijk is.

De tweede stap is een verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij uitgebreider wordt onderzocht of uw initiatief kansrijk is. Indien milieuonderzoek noodzakelijk is zullen wij in overleg met u bepalen welke onderzoeken worden uitgevoerd. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze voor het onderzoeksbureau, door verschillende offertes op te vragen en u te adviseren over welk bureau de beste kwaliteit tegen de scherpste prijs levert. Uiteindelijk bepaald uzelf voor welk bureau u kiest.

Wij verzorgen de afstemming met het bureau, houden de voortgang in de gaten en toetsen het eindproduct zodat u hier geen omkijken naar heeft. Daarnaast nemen wij de resultaten en conclusies van de onderzoeken over in het verdiepend haalbaarheidsonderzoek. Het verdiepend onderzoek en de uitgevoerde milieuonderzoeken kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan indien het project kansrijk is.

Neem contact met ons op voor een offerte of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.