Planruimte is een dynamisch ruimtelijk adviesbureau met ruim 15 jaar ervaring in de ruimtelijke ordening. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van principeverzoeken, onderbouwingen buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA’s), bestemmingsplannen, omgevingsplannen en haalbaarheidsstudies voor de transformatie van bestaand vastgoed of de (her)ontwikkeling van locaties of gebieden in zowel stedelijk als landelijk gebied.

Waarom Planruimte?

  • Snellere procedures 
  • Korte communicatielijnen 
  • Ervaring met gemeentelijke organisaties 
  • Breed netwerk van ervaren adviseurs 
  • Keuzevrijheid bij het inzetten van externe bureaus 
  • Kostenbesparend

Planruimte is aangesloten bij de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).

Onze visie

Wij voegen waarde toe aan een locatie of gebied en verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Samen met overheden, ontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, (landschaps)architecten en andere vakspecialisten dragen wij zo bij aan het mooier maken van Nederland. 

Wij staan voor een doelgerichte aanpak waarbij we met ideeën en oplossingen komen die bijdragen aan het doel van onze opdrachtgevers: het zo snel mogelijk realiseren van uw bouwprojectWij helpen u graag met uw initiatief.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, grondeigenaren, particulieren en overheden. Naast het opstellen van producten zorgen wij ook voor de coördinatie van de benodigde (milieu)onderzoeken en denken mee bij het gehele ontwerpproces van intiatief tot vergunning, zodat alle onderdelen goed op elkaar aan blijven sluiten. 

Waar kunt u ons voor benaderen?

Klik hier voor een overzicht van ons meest recente projecten.

Voorsprong door gemeentelijke ervaring – wij helpen u graag met:

Hierbij hebben wij een efficiënte werkwijze waardoor u in korte tijd en met persoonlijke aandacht de benodigde vergunningsaanvraag of bestemmingsplanwijziging verkrijgt.