Planruimte is een dynamisch ruimtelijk adviesbureau. Wij helpen u graag met het opstellen van principeverzoeken, haalbaarheidsstudies, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen voor uw initiatief. 

Wij staan voor een doelgerichte aanpak waarbij we oplossingen aandragen die bijdragen aan het doel van onze klanten: het zo snel realiseren van uw bouwproject.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, grondeigenaren, particulieren en gemeenten. Behalve het opstellen van producten verzorgen wij voor onze klanten de gehele ruimtelijke procedure: van initiatief tot vergunning.

Waar kunt u ons voor benaderen?

  • u wilt graag een leegstaand bedrijfspand of locatie herbestemmen en de haalbaarheid van het plan onderzocht hebben;
  • u heeft plannen om uw bedrijf uit te breiden en wilt weten wat de mogelijkheden zijn;
  • u wilt een of meerdere woningen bouwen of een wijziging aan uw woning aanbrengen;
  • u moet een ruimtelijke onderbouwing of een bestemmingsplan opstellen.

Voorsprong door gemeentelijke werkervaring –   wij helpen u graag met:

Hierbij hebben wij een efficiënte werkwijze waardoor u in korte tijd en met persoonlijke aandacht de benodigde vergunningsaanvraag of bestemmingsplanwijziging verkrijgt.

Waarom Planruimte?

  • Korte communicatielijnen 
  • Ervaring in gemeentelijke organisaties 
  • Breed netwerk van ervaren adviseurs 
  • Keuze vrijheid bij inzetten van externe bureaus 
  • Snellere procedures 
  • Kostenbesparend